Status på regnskabssæsonen: Bedre end frygtet

Regnskabssæsonen for fjerde kvartal 2023 er nu mere end halvvejs, og der begynder at tegne sig et billede af sundhedstilstanden i virksomhederne. I dette indlæg sætter vi spot på de nordiske aktiemarkeder, da det er vores vurdering, at de nordiske selskaber står til at kunne levere pæne resultater til aktionærerne i den kommende periode.

Ser vi bredt på hele det nordiske aktiemarked har regnskaberne været en anelse mere negative, end analytikerne havde forventet på forhånd. Det er især selskaber inden for energi, industri og byggematerialer, der trækker ned, mens det ikke overraskende er selskaber inden for sundhed (Novo Nordisk og Coloplast), der løber med de største positive overraskelser. Generelt har årsregnskaberne kun givet anledning til mindre revisioner af forventningerne til 2024.

Godkendte regnskaber i vores porteføljer

Generelt har regnskaberne for de nordiske aktier i Investering & Trygheds investeringsunivers været bedre, end investorerne på forhånd havde frygtet – og kun 4 ud af 28 selskaber er faldet på dagen for regnskabet. Baseret på et simpelt gennemsnit har kursbevægelser på regnskaberne været 4,5% i opadgående retning, hvilket bestemt er godkendt. Til sammenligning er de nordiske selskaber generelt set steget med 1,8% på regnskaberne. I Investering& Tryghed er vi ikke investeret i nogle af de aktier, som er faldet mest på baggrund af regnskaberne. Tabel 1 viser et udpluk af aktier i vores aktiefonde, og hvilken kurspåvirkning regnskabet havde på dagen for fremlæggelsen.

Det er især selskabernes lidt mere opløftende forventninger til 2024, der trækker aktiekurserne op. Der er fortsat høj usikkerhed om den økonomiske situation, geopolitiske risici og pressede forbrugere, men det lader til, at den nødvendige lagerkorrektion for mange af produktionsselskaberne er ”bundet ud”, og vi går lidt lysere tider i møde. Det flugter med de budskaber, som Investering & Trygheds aktieteam fik fra selskaberne på et stort nordiske aktieseminar i starten af januar.

Tabel 1: Kurspåvirkning i % på dagen for regnskab

Kilde: Egen tilvirkning

Fremtiden ser positiv ud for nordiske aktier

Det er vores vurdering, at de nordiske selskaber står til at kunne levere pæne resultater til aktionærerne i den kommende periode, også i 2024. Det understøttes også af en analyse, som konsulentfirmaet McKinsey står bag.

Analysen er offentliggjort på McKinseys hjemmeside og viser blandt andet, at nordiske virksomheder i 8 ud af 11 sektorer over de seneste 20 år har overgået globale konkurrenter i forhold til at skabe afkast til aktionærerne. De gode resultater for de nordiske virksomheder er inden for de fleste sektorer set i forhold til sammenlignelige globale aktier. Det er især evnen til at differentiere sig og indtage nichepositioner, som fremhæves i rapporten.

Vurderingen fra McKinsey er, at de nordiske virksomheder kan fortsætte med at skabe stor værdi for aktionærerne i fremtiden. Det gælder især, hvis virksomhederne

1.  formår at prioritere vækst og fx investere i grønne initiativer,

2.  øger eksponeringen mod områder med høj vækst,

3.  og ikke mindst griber de muligheder for effektivisering, som kunstig intelligens tilbyder.

Indtrykket efter aktieseminaret i januar sammenholdt med de foreløbige regnskabsrapporter er, at de nordiske virksomheder i vores porteføljer arbejder aktivt med disse agendaer i stort omfang. Desuden er nordiske aktier fortsat relativt billige sammenholdt med både europæiske og globale aktier, dette styrker forventningen om mulighed for en fornuftig kursudvikling i den kommende periode.

Hvis du vil høre mere om vores investeringsunivers – herunder de nordiske aktiemarkeder – skal du endelig tage fat i os på tlf. 96 27 10 00 eller e-mail info@i-t.dk. Du kan også udfylde formularen og blive ringet op af en rådgiver.

DISCLAIMER
Bemærk: Investering er forbundet med risiko, og vi anbefaler, at du taler med en rådgiver, inden du investerer. Historiske og forventede afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Ovenstående er ikke en anbefaling om køb eller salg af evt. nævnte værdipapirer. Vores investeringsanvarlige bekræfter, at holdningerne i nyhedsbrevet afspejler deres personlige synspunkter. I Investering & Tryghed har vi ingen interesse i at omsætte værdipapirerne, og vi har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved investering i de nævnte selskaber. Der kan være medarbejdere i Investering & Tryghed, der har dispositioner i de værdipapirer, der evt. nævnes i dette nyhedsbrev. Læs i øvrigt vores generelle disclaimer og vores politik for behandling af personoplysninger.


© Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S – CVR-nr. 19752305