Trods negative afkast har den konservative strategi i I&T Kreditobligationer lønnet sig

Det har været en barsk start på året på erhvervsobligationsmarkedet. De risikofrie renter er ikke steget så kraftigt siden 2010/2011, og hertil kommer, at kreditspændene også er kørt en smule ud i løbet af året – tilsammen en skidt cocktail for erhvervsobligationsinvestorerne. Vores fond med erhvervsobligationer, I&T Kreditobligationer, har relativt set klaret sig fornuftigt i det svære marked.

Det brede europæiske marked for obligationer med høj kreditkvalitet (Investment Grade) har givet et negativt afkast på ca. 6% år-til-dato, mens markedet for obligationer med lav kreditkvalitet (High Yield) har tabt ca. 5% år-til-dato. I&T Kreditobligationer, der primært investerer i europæiske erhvervsobligationer har givet et afkast på godt minus 3% år-til-dato.

Der er flere grunde til I&T Kreditobligationer klarer sig bedre end de brede europæiske markeder. For det første er rentefølsomheden (varigheden) i porteføljen lavere. Det betyder, at rentestigninger og kreditspændsudvidelser slår mindre hårdt igennem på porteføljen end i det brede marked. Derudover har porteføljen heller ikke været investeret i udstedelser, der har været ekstra hårdt ramt, fx som følge af krigen i Ukraine.

Generelt stigende rentefølsomhed i markedet

Specielt det med rentefølsomheden er interessant. Siden finanskrisen har de selskaber, der benytter erhvervsobligationsmarkedet til at skaffe finansiering, gradvist øget længden på deres obligationer. Dette er gjort i takt med, at renterne er faldet. Man kan sige, at det løbende er blevet mere attraktivt for selskaberne at sikre sig lang finansiering, og samtidig har investorerne i jagten på afkast været villige til at låne deres penge ud til selskaberne i længere tid. Siden finanskrisen er rentefølsomheden vokset med ca. 40% i markedet, mens betalingen for at låne er faldet med 60-80% indtil for ganske nylig.

Hos Investering & Tryghed undervurderede vi i sin tid, hvor billigt det kunne blive for selskaberne at låne penge i erhvervsobligationsmarkedet og vi afholdte os derfor fra at lade rentefølsomheden stige i takt med, at vi kunne se, at betalingen blev dårligere og dårligere. I stedet fastholdt vi en lav rentefølsomhed i en lang periode, da vi ikke syntes afkastudsigterne stod mål med risikoen. Samtidig ville vi ikke risikere, at diversifikationseffekten i forhold til vores øvrige investeringer blev forringet.

Nye muligheder i erhvervsobligationsmarkedet

Selvom investorerne i I&T Kreditobligationer også har oplevet negative afkast på den korte bane, hilser vi alligevel udviklingen velkommen. Det åbner nemlig nye muligheder. Dels fordi afkastpotentialet i sig selv er blevet interessant, og kuponbetalinger, afdrag og indfriede obligationer kan geninvesteres på højere renteniveauer. Dels er der på de nuværende renteniveauer kommet en større beskyttelse, hvor yderligere rentestigning ikke vil give så store negative afkast, fordi det løbende afkast er højere. Da vi gik ind i 2022, var den effektive rente i porteføljen ca. 2,6%, og i skrivende stund er den 4,3% – et ganske pænt hop, der over tid kommer investorerne til gode.

 

 

DISCLAIMER

Bemærk: Investering er forbundet med risiko, og vi anbefaler, at du taler med en rådgiver, inden du investerer. Historiske og forventede afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Ovenstående er ikke en anbefaling om køb eller salg af evt. nævnte værdipapirer. Vores investeringsanvarlige bekræfter, at holdningerne i nyhedsbrevet afspejler deres personlige synspunkter. I Investering & Tryghed har vi ingen interesse i at omsætte værdipapirerne, og vi har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved investering i de nævnte selskaber. Der kan være medarbejdere i Investering & Tryghed, der har dispositioner i de værdipapirer, der evt. nævnes i dette nyhedsbrev. Læs i øvrigt vores generelle disclaimer og vores politik for behandling af personoplysninger.


© Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S – CVR-nr. 19752305