Vi tilbyder

I Investering & Tryghed har vi fokus på, at den rådgivning, du får hos os, passer til dig og dine ønsker og behov. Derfor tilpasser vi naturligvis din aftale med os, og vi sørger for, at du ved, hvad du kan forvente.

Hvis din formue er større end 1 mio. kr. bliver du naturligvis tilknyttet en fast senior rådgiver. Du kan se vores team her.

Vi har tre forskellige typer af samarbejde, som du kan læse mere om herunder:

Vi er en bankuafhængig formueforvalter. Det betyder, at din værdipapirbeholdning kan være placeret i det pengeinstitut, du ønsker. Du skal altså IKKE skifte bank for at blive kunde – og du behøver heller ikke samle alle dine investeringer hos os.

Uanset hvilken aftale vi laver, vil du løbende modtage rapportering – typisk en gang i kvartalet, så du kan følge med i udviklingen i din portefølje. Du får også adgang til at se den daglige udvikling i din portefølje via et login.

Vi sender desuden løbende nyheder og invitationer til webinarer og events, hvis du giver samtykke til det. Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev her.

Grundig rådgivning

“Vi har kun én mission – og det er at opfylde dine behov som kunde”. Sådan siger rådgiverne i denne korte præsentationsvideo af, hvad du som kunde får hos Formueforvalterne Investering & Tryghed:

Porteføljepleje

Med en porteføljeplejeaftale overlader du de konkrete investeringsbeslutninger til os, og du giver Investering & Tryghed mandat til – på vegne af dig og i dit navn – at købe og sælge værdipapirer inden for de aftalte rammer.

Aftalen er velegnet for dig, der ikke har tid eller lyst til selv løbende at holde øje med udviklingen på de finansielle markeder, og som derfor gerne vil have formuen passet af en professionel samarbejdspartner.

På den måde får du måske frihed til  at koncentrere dig om andre gøremål.

Investeringsrådgivning

Med en rådgivningsaftale er det dig selv, der på grundlag af vores rådgivning, tager beslutning om køb og salg af konkrete værdipapirer. Aftalen er velegnet for dig, som gerne vil følge med i og beslutte, hvilke konkrete papirer der skal ligge i din portefølje.

En rådgivningsaftale er en individuel aftale om investeringsrådgivning inden for veldefinerede investerings-rammer.

Vi gennemfører kun de transaktioner, som du har givet tilsagn til.

Porteføljepleje - fonde

Med en PM fondsaftale overlader du de konkrete investeringsbeslutninger til os, og du giver Investering & Tryghed mandat til – på vegne af dig og i dit navn – at købe og sælge udvalgte investeringsfonde inden for de aftalte rammer.

En PM fondsaftale kan bestå af fonde, som Investering & Tryghed forvalter, og/eller af udvalgte eksternt forvaltede fonde.

Sammensætningen af fonde giver dig eksponering til aktier og obligationer – og porteføljen bliver løbende balanceret, så den passer til den aftalte risikoprofil.

Udvælgelsen af de specifikke aktier og obligationer sker inde i fondene. Vores erfarne investeringsteam vælger her de mest lovende værdipapirer, som ligger inden for fondens investeringsunivers og -strategi.

Overlad pasning af din portefølje til os – og fokusér på det, der er vigtigt for dig.

Medinvestor i vores fonde

Investering i vores fonde giver dig stordriftsfordele og mulighed for at få adgang til specialiserede investeringsmuligheder, som private investorer normalt ikke har adgang til.

Investering & Trygheds investeringsteam udvælger investeringerne i en række fonde, blandt andet med nordiske aktier, globale bæredygtige aktier, kreditobligationer, traditionelle obligationer samt blandede fonde.

Læs mere om de fonde, som Investering & Tryghed forvalter her.

Omkostninger

Et transparent alternativ

Alt andet lige giver lave omkostninger et bedre afkast til dig.

Vi handler uafhængigt, når vi køber og sælger værdipapirer. Det giver som regel en bedre kursskæring og dermed et bedre afkast til dig.

Som kunde hos Formueforvalterne Investering & Tryghed beholder du din bank, hvor du fortsat skal betale konto- og depotomkostninger. Vi kan hjælpe dig med at undersøge, om dine nuværende vilkår er fair.

Vi viser altid vores afkasttal efter omkostninger. Så kan du som kunde altid se præcis, hvordan din formue udvikler sig.