Investeringsrådgivning

Med en rådgivningsaftale er det dig selv, der på grundlag af vores rådgivning, tager beslutning om køb og salg af konkrete værdipapirer. Aftalen er velegnet for dig, som gerne vil følge med i og beslutte, hvilke konkrete papirer der skal ligge i din portefølje.

En rådgivningsaftale er en individuel aftale om investeringsrådgivning inden for veldefinerede investerings-rammer.

Vi gennemfører kun de transaktioner, som du har givet tilsagn til.