Webinar: I&T Kvartalsopdatering, 29. juni 2023

Se eller gense I&T Kvartalsopdatering fra den 29. juni – webinaret, hvor vi giver en status på de finansielle markeder. Denne gang kan du møde

  • Makrostrateg Henrik Arnfred med et indlæg om de aktuelle makroøkonomiske fokuspunkter, herunder særligt inflation og pengepolitik.
  • Investeringschef Thomas Fromm med et investeringsmæssigt tilbageblik på 2. kvartal. Her kom især hype inden for AI (kunstig intelligens) til at dominere billedet.

God fornøjelse – og god sommer!

Hvis du har generelle spørgsmål eller kommentarer til webinaret, er du velkommen til at kontakte Kommunikations- og Marketingchef Anne Anker på aa@i-t.dk

Du er også altid velkommen til at kontakte din rådgiver, hvis du har spørgsmål til dine investeringer.

 

 

DISCLAIMER
Bemærk: Investering er forbundet med risiko, og vi anbefaler, at du taler med en rådgiver, inden du investerer. Historiske og forventede afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Ovenstående er ikke en anbefaling om køb eller salg af evt. nævnte værdipapirer. Vores investeringsanvarlige bekræfter, at holdningerne i nyhedsbrevet afspejler deres personlige synspunkter. I Investering & Tryghed har vi ingen interesse i at omsætte værdipapirerne, og vi har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved investering i de nævnte selskaber. Der kan være medarbejdere i Investering & Tryghed, der har dispositioner i de værdipapirer, der evt. nævnes i dette nyhedsbrev. Læs i øvrigt vores generelle disclaimer og vores politik for behandling af personoplysninger.


© Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S – CVR-nr. 19752305