Bæredygtige investeringer – merafkast eller underperformance?

Vi oplever i stigende grad, at kunder har fokus på bæredygtighed, når formuen skal investeres. Ikke så sjældent får vi spørgsmålet, om det har været positivt eller negativt at investere bæredygtigt. Det rette svar er nok: Tjaa… både og…

At svaret på spørgsmålet ikke er så enkelt skyldes, at det kommer an på øjnene, der ser eller rettere: Hvilke bæredygtige investeringer, man mener. For der findes ikke en entydig definition på bæredygtige investeringer. Bæredygtighed kan dække over et utal af investeringstilgange og også udmønte sig i vidt forskellige afkast.

Er man ikke opmærksom, kan det derfor nemt give anledning til forkerte og forsimplede konklusioner.

Er du forvirret – så er det helt forståeligt. Lad os derfor blive lidt mere konkrete og se på nogle investeringer i hver sin ende af skalaen – men begge investeringer, som man i daglig tale vil rangere under bæredygtige investeringer:

To eksempler med vidt forskellige afkast

  • En investering i et indeks med Clean Tech virksomheder – dvs. virksomheder, der tilbyder grønne produkter eller services som f.eks. producenter af vindmøller og solceller – har givet et afkast på -25% over de seneste 12 måneder. Ouch!
  • I samme periode har en investering i et globalt ESG Leader Indeks givet et afkast på 26%, hvilket er en spids bedre end afkastet på det globale aktiemarked målt ved MSCI World.  ESG Leader Indekset investerer i den bedste halvdel af selskaber i hver sektor målt på deres håndtering af ESG-risici.
  • Hvor clean tech investeringer således er rettet mod selskabernes bidrag til og muligheder for at profitere af en bæredygtig udvikling i samfundet (eksternt fokus), har ESG-investeringer fokus på veldrevne virksomheder med styr på risici, der er relateret til miljø, sociale forhold og ledelsesmæssige forhold (internt fokus)
  • Altså: Vidt forskelligt fokus men begge bæredygtige investeringer

Investeringer i selskaber med fokus på biodiversitet, bæredygtigt vand, FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, CO2-reduktion i overensstemmelse med Paris-aftalen eller ligestilling er ligeledes eksempler på investeringer, der vil kunne rummes under paraply-overskriften ”bæredygtige investeringer” – og hvor spændvidden i afkastet er stort.

EU har godt nok opstillet overordnede retningslinjer for, hvad der kendetegner en bæredygtig investering, men også her kan spændvidden være betydelig og give mulighed for at definere en bæredygtig investering på et utal af forskellige måder. Det gør det svært at kommunikere entydigt om bæredygtige investeringer – og deres afkast.

Sammenfattende må man sige, at det giver meget lidt mening at tale om bæredygtige investeringer under ét. Der er behov for nuancering – og det skal man som kunde spørge godt ind til, når man taler med sin rådgiver, så man ved, hvad man får og ikke får – og også om eventuelle til- og fravalg har en pris i forhold til at reducere afkastet.

Til- og fravalg kan reducere dit afkast

En fond, der på forhånd fravælger at investere i mange selskaber eller som har et meget snævert investeringsfokus, vil være i farezonen for at have begrænset sig så meget, at det kan gå ud over afkastet. Dét at gå på kompromis med afkast til fordel for bæredygtighed oplever vi, at mange kunder ikke er klar til. Det kommer måske – men vi oplever, at flertallet endnu ikke er der.

Bæredygtighed behøver ikke at koste på afkastet

Som flere andre har vi skabt vores egen globale aktiefond, hvor vi sigter mod en stærk bæredygtig profil, men hvor vi ikke ønsker at gå på kompromis med afkastpotentialet. Vi har en bred tilgang til bæredygtighed og i juridisk sprog foretager fonden delvist bæredygtige investeringer. Vores valg omkring bæredygtighed – som jo kan være næsten både fugl og fisk afhængig af øjnene, der ser – er her bl.a., at selskaberne, vi investerer i, evner at håndtere ESG-risici og at fondens CO2-aftryk er under halvdelen af det globale aktiemarkeds CO2-aftryk. Fonden fravælger samtidig at investere i visse selskaber – herunder selskaber med involvering i tobak, våben og fossile brændstoffer.

Selv om der er foretaget visse fravalg, er det langt fra så vidtrækkende, at det er på bekostning af afkastpotentialet. Og det kan faktisk lade sig gøre, hvis man gør det på intelligent vis. Fonden har opnået top rating hos Morningstar® – ikke bare på bæredygtighed men også på afkast. Det vidner om, at det rent faktisk er lykkes at prioritere både afkast og bæredygtighed i én og samme fond. For vores – som for alle andres fonde – gælder det blot om at sikre sig, at fonden opfylder den form for bæredygtighed, man som kunde er tilfreds med.

Du kan blive klogere på I&T Globale Aktier ESG Select her – og blandt andet se en video, hvor Chef porteføljemanager og Bæredytighedsansvarlig, Anette Sejdelin, fortæller om baggrunden for de gode resultater og Morningstars toprating.

 

Artiklen er skrevet af adm. direktør Lone Kjærgaard og Chef porteføljemanager og Bæredygtighedsansvarlig Anette Sejdelin og bragt som debatindlæg i JP Finans den 16. maj 2024

Robusthed og afkast med obligationer

DISCLAIMER
Bemærk: Investering er forbundet med risiko, og vi anbefaler, at du taler med en rådgiver, inden du investerer. Historiske og forventede afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Ovenstående er ikke en anbefaling om køb eller salg af evt. nævnte værdipapirer. Vores investeringsanvarlige bekræfter, at holdningerne i nyhedsbrevet afspejler deres personlige synspunkter. I Investering & Tryghed har vi ingen interesse i at omsætte værdipapirerne, og vi har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved investering i de nævnte selskaber. Der kan være medarbejdere i Investering & Tryghed, der har dispositioner i de værdipapirer, der evt. nævnes i dette nyhedsbrev. Læs i øvrigt vores generelle disclaimer og vores politik for behandling af personoplysninger.


© Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S – CVR-nr. 19752305