Globale Bæredygtige Aktier har fået nyt navn

For lidt mere end tre år siden lancerede vi i Investering & Tryghed fonden “Globale Bæredygtige Aktier”, som består af 50 globale aktier med en høj ESG-score. På de tre år har afkastet været 42,2% efter omkostninger, mens globale aktier målt ved MSCI World ESG Leaders TR i samme periode har givet 39,6% i afkast*.

Nyt og mere sigende navn

I forbindelse med en ekstraordinær generalforsamling for fonden, blev det vedtaget, at fonden fremover hedder “I&T Globale Aktier ESG Select”. Det nye navn er mere sigende for den investeringsstrategi, som er i fonden – og samtidig får vi koblet “I&T” på, så det er mere gennemskueligt, hvem der udvælger investeringerne i fonden.

Det betyder navneændringen for investorerne

Fonden har skiftet navn i investorernes depot. Det samme vil ske på de rapporteringer eller andet materiale, som vi sender. Derudover har navneskiftet ingen betydning – investeringsstrategien er den samme, som den hele tiden har været.

Global aktiestrategi med fokus på virksomheder med høj ESG-score 

Vores tilgang er, at vi investerer i virksomheder, som arbejder aktivt og målrettet med at forbedre deres ESG-profil, og vi vælger blandt de 800 selskaber i verden, som scorer højst inden for deres branche. På den måde er vi med til at fremme udviklingen hen imod mere bæredygtighed, større social ansvarlighed og bedre governance i virksomhederne.

Hvis du vil høre mere om I&T Globale Aktier ESG Select, er du altid velkommen til at kontakte os på 9627100 eller info@i-t.dk

 

*Kilde: Bloomberg. Dato: 02-09-20 – 02-09-23

DISCLAIMER
Bemærk: Investering er forbundet med risiko, og vi anbefaler, at du taler med en rådgiver, inden du investerer. Historiske og forventede afkast er ingen garantifor fremtidige afkast. Ovenstående er ikke en anbefaling om køb eller salg af evt. nævnte værdipapirer. Vores investeringsanvarlige bekræfter, at holdningerne i nyhedsbrevet afspejler deres personlige synspunkter. I Investering & Tryghed har vi ingen interesse i at omsætte værdipapirerne, og vi har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved investering i de nævnte selskaber. Der kan være medarbejdere i Investering & Tryghed, der har dispositioner i de værdipapirer, der evt. nævnes i dette nyhedsbrev. Læs i øvrigt vores generelle disclaimer og vores information om behandling af personoplysningeri-t.dk.


© Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S – CVR-nr. 19752305