I&T Globale Aktier ESG Select

I I&T Globale Aktier ESG Select* tager vi det bedste fra to verdener og kombinerer indeksinvestering med fokus på virksomheder, der arbejder aktivt med ESG (environment, social, governance) og aktiv udvælgelse af selskaber med attraktive finansielle karakteristika.

Aktieudvælgelsen sker med udgangspunkt i de 50% bedste selskaber i verden målt på ESG, inden for hver deres branche. På den måde forfordeler vi hverken sektorer eller selskaber, men sikrer en bred diversifikation på tværs – og samtidig med øje for den bæredygtige udvikling. Vi mener, at vi får en højere grad af bæredygtig indvirkning ved at stille kapital til rådighed for selskaber, der aktivt arbejder for mere ESG-venlige løsninger, fremfor blot at stille mere kapital til rådighed for allerede ”grønne” selskaber.

Aktierne i I&T Globale Aktier ESG Select udvælges blandt 800 globale aktier fra GSIN-indekset, som er en ESG-screenet variant af det anerkendte MSCI World. Selskaber inden for en række industrier som bl.a. tobak og atomvåben er på forhånd udelukket.

ESG-kriterierne kombineres herefter med en egenudviklet ”I&T Kvalitetsscore”, som bygger på de parametre, vi i Investering & Tryghed altid sværger til, når vi udvælger aktier – det kan fx være lav gældsætning, prissætning, langsigtet vækstpotentiale, høj margin mv. Populært kalder vi strategien for; ”Kvalitet til rimelig pris”.

I&T Globale Aktier ESG Select bliver rebalanceret én gang årligt. I alt beregnes mere end 15.000 datapunkter, når porteføljen i I&T Globale Aktier ESG Select skal sammensættes, og de konkrete ca. 50 aktier udvælges for det kommende år. Vi monitorer løbende porteføljen og sørger i samarbejde med vores ESG-samarbejdspartner for at ekskludere selskaber, som ikke længere kan betragtes som ESG-venlige.

I&T Globale Aktier ESG Select sikrer dig eksponering til et bredt udsnit af globale børsnoterede aktier.

Fakta om I&T Globale Aktier ESG Select
Opstartsdato: 02.09.2020
Porteføljemanager: Tue Simonsen

Download Central Information
Download Prospekt
Download seneste faktablad

*Fonden har skiftet navn fra “Globale Bæredygtige Aktier” til “I&T Globale Aktier ESG Select” i september 2023.