I&T Globale Aktier ESG Select

I&T Globale Aktier ESG Select er en aktiefond, der investerer i en bred global portefølje med stor spredning på lande og sektorer. Fonden investerer i ca. 80 globale virksomheder, som er nøje udvalgt og screenet efter både finansielle og bæredygtige kriterier. Fonden har den højeste rating på afkast (5 stjerner) og på bæredygtighed (5 globusser) hos det uafhængige rating-bureau, Morningstar®.

Porteføljen er bredt sammensat på tværs af geografi og sektorer. Aktieudvælgelsen sker med fokus på selskaber, som vi vurderer, er attraktive ud fra deres finansielle karakteristika og stærke ESG-egenskaber. Vi anvender en kombination af avancerede optimeringsværktøjer og kvalitativ analyse til at opnå den ønskede profil på porteføljen i forhold til afkastpotentiale, bæredygtighed og risikospredning.

Fonden investerer ikke i selskaber, der krænker internationale normer og standarder og selskaber, der er involverede i våben, tobaksproduktion og de mest forurenende fossile energikilder. Afdelingen investerer heller ikke i selskaber med meget dårlige ESG-ratings, og det er et krav, at selskaberne lever op til god ledelsespraksis. Vi monitorer løbende porteføljen og sørger i samarbejde med vores ESG-samarbejdspartner for at ekskludere selskaber, som ikke længere kan betragtes som ESG-venlige.

Til gengæld har afdelingen en stor eksponering mod selskaber, der vurderes at bidrage positivt til en bæredygtig udvikling i samfundet.

Bæredygtighedskriterierne kombineres med en gennemprøvet kvantitativ model for aktieudvælgelse. Vi definerer et kvalitetsselskab som en virksomhed med god indtjeningsevne, sund balance og udsigt til langsigtet vækst. Samtidig søger vi efter selskaber, som er undervurderede af markedet, og som derfor handler under den reelle værdi. Kvalitet og value kombineres og vurderes efter den avancerede “I&T Kvalitetsscore”.

Fakta om I&T Globale Aktier ESG Select

Opstartsdato: 02.09.2020
Porteføljemanager: Anette Sejdelin

Download Central Information
Download Prospekt
Download seneste faktablad

*Fonden har skiftet navn fra “Globale Bæredygtige Aktier” til “I&T Globale Aktier ESG Select” i september 2023.