Filosofi

Vi tør tage afgørende beslutninger

Vores grundlæggende investeringsprincipper gælder uanset, om du har en aftale om porteføljepleje eller investeringsrådgivning med enkeltpapirer og/eller fonde, og de gælder også for de fonde, vi forvalter:

  • Vi er langsigtede investorer.
  • Vi er ikke bange for taktiske beslutninger i forhold til aktivallokering, som er fordelingen mellem aktier og obligationer.
  • Vi tror på, at likviditet i porteføljerne er vigtigt, og vi står derfor gerne kontant. Det er flere gange kommet os til gavn under markedsuro, hvor nogle af de værdipapirer, vi finder attraktive på den lange bane, er faldet i kurs.
  • Risikospredning er vigtigt, men vi er i visse tilfælde komfortable med at købe større enkeltstående positioner.
  • Og vi sikrer altid balance mellem risiko og afkast.

Inden for vores kerneområder – nordiske aktier, stats-/realkreditobligationer og virksomhedsobligationer – foretager vi altid en grundig fundamental analyse, og vi investerer gerne i papirer, som fx på grund af mindre likviditet er lidt ”under radaren” hos de større investorer og analytikere.

På globale aktier er der forskellige muligheder. Vi tilbyder investering gennem fonden I&T Globale Aktier ESG Select, som er en bred global portefølje, hvor der screenes efter både finansielle og bæredygtige kriterier. Derudover investerer vi gennem passive strategier, indeksfonde eller fonde, som er forvaltet aktivt af andre.

Konstitueret CIO Niels Rand, Foto: Michael Drost Hansen