Globale Bæredygtige
Aktier

Globale Bæredygtige Aktier kombinerer indeksinvestering med fokus på virksomheder, der er gode til at overholde retningslinjer for ESG (environment, social, governance).

Fokus på ESG

Globale Bæredygtige Aktier sikrer dig eksponering til et bredt udsnit af globale aktier, som alle lever op til en vis standard inden for ESG. Både virksomheder, som i forvejen scorer højt kan komme i betragtning, men også virksomheder, som over en længere periode forbedrer deres ESG – og således viser, at de tager ansvar for ESG – kan være repræsenteret i porteføljen.

Sådan vælges bæredygtige aktier

Aktierne vælges blandt 800 globale aktier fra GSIN-indekset, som er en ESG-screenet variant af det anerkendte MSCI World. Selskaber inden for en række industrier er på forhånd udelukket. For at skærpe bæredygtighedskriteriet yderligere supplerer vi MSCI’s rating med et andet ESG-værktøj fra det uafhængige bureau, Sustainalytics.

ESG-kriterierne kombineres herefter med en ”I&T Kvalitetsscore”, som bygger på de parametre, vi i I&T altid sværger til, når vi udvælger aktier – det kan fx være lav gældsætning, høj margin mv. I alt beregnes mere end 15.000 årlige datapunkter, når porteføljen i Globale Bæredygtige Aktier skal sammensættes og de konkrete ca. 45 aktier udvælges.

Målet med afdelingen er at give et afkast, der er bedre end MSCI World-indekset. Vi forventer, at tendensen med øget investor-fokus på bæredygtighed og ESG i de enkelte virksomheder vil virke selvforstærkende i de kommende år.

Bliv klogere på bæredygtige aktier

Bliv kontaktet af en rådgiver ved at udfylde formularen.

Central Information kan findes her.

Prospekt kan downloades her.

Bestil materiale

Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt om Globale Bæredygtige Aktier

Tak for din henvendelse. Du vil blive kontaktet hurtigst muligt.