Grundig Investerings-
rådgivning

I&T er 100% uafhængig af banker: vi er ikke ejet af en bank, og vi har ikke indgået kommisionsaftaler. Derfor kan vi tilbyde vores kunder en ærlig og grundig rådgivning uden skjulte motiver.

Når vi indleder et kundeforhold, arbejder vi på fire niveauer:

1. Rådgivning om din formue som helhed
2. Fastlæggelse af din risikovillighed og risikorammer
3. Fordeling af midler mellem aktivklasser
4. Sammensætning af porteføljen

 

Formue og investeringsrådgivning

Vores rådgivning tager altid udgangspunkt i din samlede formue. Således skaber vi sammen et komplet overblik over, hvad du har i samlede aktiver, så vi kan sammensætte den værdipapirportefølje, som supplerer din formue og dit livsforløb bedst muligt. Det, mener vi, er definitionen på investeringsrådgivning med høj kvalitet.

 

Fastlæggelse af risikovillighed og rammer

investeringsområdet hænger risiko og afkastpotentiale uløseligt sammen. Derfor er det helt afgørende at få afdækket, hvilket risikoniveau netop du eller din virksomhed ønsker at tage. Dette element indgår således som en af de første og vigtigste opgaver i den indledende drøftelse. Herunder tager vi også højde for eventuelle skattemæssige og juridiske regler som fx EU’s lovgivning om investorbeskyttelse, MiFID.

 


Fordeling på aktivklasser

Dernæst kigger vi på det beløb, som du ønsker at investere for, og allokerer – det vil sige fordeler – beløbet på forskellige aktivklasser. Vores investeringsfilosofi er baseret på, at når vi vælger de rigtige aktivklasser og fordeler dem fornuftigt, så giver det dig det bedst mulige afkast i forhold til den risiko, du løber. Al erfaring viser nemlig, at formuens fordeling på aktivtyper – som er aktier, obligationer, virksomhedsobligationer og kontanter – er helt afgørende for det langsigtede afkast. Derfor har aktivfordelingen en høj prioritet i vores investeringsarbejde, og dette er udgangspunktet, når vi fastlægger hvilke investeringsrammer, der skal gælde for vores samarbejde.

Sammensætning af porteføljen

Når vi udvælger de specifikke værdipapirer til din portefølje, fokuserer vi altid på aktiver, som fundamentalt har et interessant afkastpotentiale. Samtidig tager vi naturligvis hensyn til den risiko, der er på det enkelte aktiv og på den samlede portefølje. På den måde sikrer vi bedst muligheden for, at du opnår attraktive afkast med en risiko, der altid er nøje afstemt med dine individuelle mål og din risikoprofil.

Hos os har du altid mulighed for at beslutte, om der er værdipapirer, du ikke ønsker at investere i. Ligeledes afgør du selv, om for eksempel nogle af vores kapitalforenings-afdelinger skal indgå i porteføljen.