I&T Kvartalsopdatering 2. kvartal 2024

Få en opdatering på de finansielle markeder og på vores investeringsresultater i denne 2.-kvartals-udgave af webinaret I&T Kvartalsopdatering.

Vores CEO, Lone Kjærgaard, byder velkommen – og derudover kan du møde:

Hvis du har spørgsmål til videoen, er du altid velkommen til at kontakte en Senior Advisor. Find os her.

Robusthed og afkast med obligationer

DISCLAIMER
Bemærk: Investering er forbundet med risiko, og vi anbefaler, at du taler med en rådgiver, inden du investerer. Historiske og forventede afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Ovenstående er ikke en anbefaling om køb eller salg af evt. nævnte værdipapirer. Vores investeringsanvarlige bekræfter, at holdningerne i nyhedsbrevet afspejler deres personlige synspunkter. I Investering & Tryghed har vi ingen interesse i at omsætte værdipapirerne, og vi har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved investering i de nævnte selskaber. Der kan være medarbejdere i Investering & Tryghed, der har dispositioner i de værdipapirer, der evt. nævnes i dette nyhedsbrev. Læs i øvrigt vores generelle disclaimer og vores politik for behandling af personoplysninger.


© Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S – CVR-nr. 19752305