I&T Update: Globale investeringer og teknologi-aktier

Globale investeringer og teknologi-aktier

Aktiemarkederne er i øjeblikket kendetegnet ved, at relativt få aktier fylder meget i de brede indeks, som ellers normalt kan skabe bred diversifikation for en investor. Det gælder fx de amerikanske tech-giganter, som, særligt siden AI-hypen tog fart for lidt over et år siden, har domineret udviklingen på aktiemarkedet.

De såkaldte ”Magnificent 7”: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla og Meta udgør således i dag knap 30% af det brede amerikanske S&P500-indeks og lige godt 20% af MSCI World-indekset. På det nordiske marked er det især Novo Nordisk, der dominerer med sine ca. 30% af MSCI Nordic.

Hvorfor er koncentrationsrisiko et problem?

Den store koncentrationsrisiko kan være problematisk for de investorer, som fx har investeret i MSCI World eller S&P500 i troen på, at de får en bredt diversificeret indeksinvestering. Det samme gælder for investorer, der har placeret ”for mange” penge direkte i en eller flere af de nævnte aktier.

Selv mindre kursfald på en af de syv kan få betydning: Den amerikanske investeringsbank, Morgan Stanley*, har i en analyse regnet sig frem til, at hvis ”The Magnificent 7” falder tilbage til den værdiansættelse, de havde i december 2022, vil det betyde et fald i deres markedsværdier på 30%. Det vil forventeligt betyde et fald i S&P500 på 9%-point.

Koncentrationsrisikoen handler især om

  • Tæt korrelation – The Magnificent 7 er en del af den samme teknologisektor og dermed følsomme over for de samme bevægelser i markedet.
  • Rentefølsomhed – tech-selskaber og andre vækstorienterede aktier er mere rentefølsomme end value-aktier, da værdiansættelsen i høj grad er baseret på forventede fremtidige afkast.
  • Høje værdiansættelser – aktierne er steget meget og handler på høje P/E-niveauer.

En grundlæggende faktor i forhold til investering er, at timing af markedet er vanskelig. Derfor er det heller ikke til at forudsige, hvornår et evt. fald i tech-aktierne vil komme, hvis det overhovedet kommer.

Risikospredning er (næsten) altid svaret

En af de vigtigste tommelfingerregler, når man investerer, er, at man skal sprede sin risiko. Inflation, renteudvikling og geopolitisk uro har kun gjort dette faktum mere aktuelt.

For at undgå koncentrationsrisiko anbefaler vi, at man spreder sine investeringer på tværs af aktivklasser. Og inden for fx aktier anbefaler vi spredning på geografi, sektorer og selskaber. Det kan derudover være en fordel at inkorporere obligationer samt aktivt forvaltede investeringer i sin portefølje.

Fem-stjernede globale investeringer

Hos Investering & Tryghed forvalter vi I&T Globale Aktier ESG Select, som er en bred global aktieportefølje med ca. 80 globale virksomheder.

Tabel 1: Overblik over fondens resultater

Med I&T Globale Aktier ESG Select får man som investor en diversificeret global portefølje, hvor udvælgelsen af aktierne sker på baggrund af attraktive finansielle og ESG-mæssige kriterier.

I I&T Globale Aktier ESG Select er eksponeringen mod “The Magnificent 7” langt mindre end i S&P500 og MSCI World. I porteføljen indgår tre af aktierne – Microsoft, Nvidia og Alphabet – men der er desuden eksponering mod andre interessante AI-selskaber, blandt andet Lam Research, Synopsys og ASML. Fonden kan indgå som en byggesten i en bred portefølje og er et godt alternativ til fx globale indeks-investeringer.

Du kan læse mere om I&T Globale Aktier ESG Select her, og du er naturligvis altid velkommen til at kontakte mig for en snak om koncentrationsrisiko, investering i teknologi-aktier eller andre ting.

Disclaimer:

Dette materiale er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S (I&T), der er under tilsyn af Finanstilsynet. Der er tale om markedsføringsmateriale.

Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S er porteføljemanager for en række fonde, som kan benyttes i rådgivningen og investeringssammensætningen, hvorfor der er tale om ikke uafhængig investeringsrådgivning.

Materialet er til personlig orientering for de investorer, som Investering & Tryghed har udleveret materialet til. Materialet er baseret på offentligt tilgængelige oplysninger samt egne beregninger baseret herpå. I&T påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. Anbefalinger skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, og I&T påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet.

Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast, fremtidige afkast eller kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover. Materialet kan ikke anvendes som et tilbud om at købe eller sælge et investeringsprodukt.

Materialet må ikke mangfoldiggøres eller distribueres uden samtykke fra Investering & Tryghed.


© Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S – CVR-nr. 19752305