Nye fonde åbner private equity for flere investorer

En ny type åbne private equity-fonde betyder, at langt flere investorer kan investere i private equity. Hidtil har dette univers været forbeholdt institutionelle investorer og de mest velhavende erhvervsdrivende fonde og familier.  

Gennem de seneste 20 år har private equity-fonde hovedsageligt været forbeholdt institutionelle investorer og de mest velhavende erhvervsdrivende fonde og private familier. Fondene opererer ved at opkøbe selskaber, udvikle dem til at blive mere profitable og til sidst sælge dem igen med det mål at opnå høje afkast til investorerne i fonden.

Fondene har hidtil primært været såkaldt lukkede fonde, hvor investorerne løbende har indbetalt til fonden i takt med, at fonden skulle købe virksomheder – og pengene kommer tilbage til investorerne i takt med, at virksomhederne blev solgt. Sidstnævnte typisk inden for en periode på 6-10 år. I den mellemliggende periode er det vanskeligt eller meget dyrt for investorerne at komme ud af fonden.

En ny struktur i form af evergreen-fonde betyder, at investeringsuniverset nu åbner op for langt flere investorer end før. Det er glædeligt, da private equity kan være med til at styrke afkastpotentialet og mindske risikoen i en klassisk portefølje af børsnoterede aktier og obligationer. Det er ikke mindst relevant i disse år, hvor netop børsnoterede aktier og obligationer har budt på store udsving.

Private equity-aktivklassen har nemlig i mange tilfælde været særdeles indbringende for dem, der har været med på rejsen. De årlige afkast har i flere tilfælde ligget over afkastet på børsnoterede aktier. Et merafkast på 2 pct. årligt løber efter 10 år op i et samlet merafkast på over 20 pct. Samtidig – og ikke mindst – har aktivklassen budt på færre kursudsving end børsnoterede aktier og har bidraget til diversificering af en portefølje af børsnoterede aktier og obligationer.

What’s not to like, fristes man til at sige. Men bagsiden af medaljen har været et krav om store minimumsinvesteringer og lange bindingsperioder (op til 10-12 år). Løbende overførsler af kapitalkald til en lukket fond, der dels er bøvlet, dels betyder, at der går tid, inden ens penge overhovedet kommer ud at arbejde, har også været en ulempe.

Endelig vil mange vil også nævne høje omkostninger som en downside. Sidstnævnte vil de fleste dog hurtigt se igennem fingrene med, når blot fonden leverer stærke afkast efter omkostninger.

Fordelene ved åbne evergreen-fonde

Med tilkomsten af evergreen-fonde – også benævnt åbne fonde – kan to af ulemperne nu streges ud. Disse fonde har nemlig en mere fleksibel indløsningsstruktur og kræver ikke løbende kapitalkald. Samtidig er der mulighed for at have et endnu mere langsigtet fokus i fonde af den type, da de ikke er presset af at skulle exitte investeringer inden for en vis tidshorisont.

Evergreen-fonde, hvis navn henfører til, at de ikke har en udløbsdato og fra floraens verden derfor kan sammenlignes med stedsegrønne blomster, der beholder sin grønne dragt året rundt – er nemlig skabt uden en fast udløbsdato. Det gør dem markant mere fleksible end deres lukkede søsterfonde.

Evergreen-fonde geninvesterer løbende overskuddene fra salg af virksomheder, og de kan derfor have et længere tidsperspektiv, der kan være gavnligt for investeringer i virksomheder, der kræver tid til at vokse og udvikle sig. Det kan resultere i mere stabile og højere afkast i fondene.

Som investor i fondene er der tillige den klare fordel, at man kan trække sine penge ud af fondene løbende uden at skulle vente på, at fonden sælger sine investeringer og lukker ned, og uden at det koster ’en bondegård’.

Markedet forventes at vokse

De to store spillere schweiziske Partners Group og svenske EQT har begge lanceret evergreen-fonde. Strategien fra velrenommerede Partners Group har til og med en særdeles stærk historik bag sig, hvor afkastet i strategien har ført til mere end en firdobling af værdien på færre end 20 år.

Og det er formentlig kun starten, vi har set. Evergreenstrukturen er en kæmpe fordel for investorer i lagene under de allermest formuende – og med et sådant potentiale må man forvente, at vi de kommende år vil se en del andre aktører på markedet følge trop.

Man kan kun hilse det velkomment – men som altid skal man som investor naturligvis se sig grundigt for i udvælgelsen af den specifikke fond og forvalter.

Investering & Tryghed samarbejder med Partners Group

I Investering & Tryghed har vi indgået et samarbejde med schweiziske Partners Group, som betyder, at man som kunde hos os kan få adgang til investering i en såkaldt evergreen-fond – PG Global Value – der investerer i private equity. Læs mere om denne attraktive investeringsmulighed her.

 

Artiklen er skrevet af adm. direktør Lone Kjærgaard og bragt som debatindlæg i JP Finans den 27. juni 2024

Robusthed og afkast med obligationer

DISCLAIMER
Bemærk: Investering er forbundet med risiko, og vi anbefaler, at du taler med en rådgiver, inden du investerer. Historiske og forventede afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Ovenstående er ikke en anbefaling om køb eller salg af evt. nævnte værdipapirer. Vores investeringsanvarlige bekræfter, at holdningerne i nyhedsbrevet afspejler deres personlige synspunkter. I Investering & Tryghed har vi ingen interesse i at omsætte værdipapirerne, og vi har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved investering i de nævnte selskaber. Der kan være medarbejdere i Investering & Tryghed, der har dispositioner i de værdipapirer, der evt. nævnes i dette nyhedsbrev. Læs i øvrigt vores generelle disclaimer og vores politik for behandling af personoplysninger.


© Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S – CVR-nr. 19752305