Er du ny investor?

Hos Formueforvalterne Investering & Tryghed tilbyder vi som en del af vores investeringsunivers en række specialiserede investerings- og kapitalforeningsafdelinger/fonde. Dem kan du investere i som en slags byggeklodser i din investeringsportefølje. Fondene har hver sin aktive investeringsstrategi og -område, og forvaltes af vores erfarne investeringsteam. Se vores udvalg af fonde her.

Du kan blive medinvestor på en af tre følgende måder:

 • direkte i din netbank
 • ved at udfylde ordreblanketten her på siden
 • professionel og personlig rådgivning

Køb direkte i netbank

(Gælder kun I&T Nordiske Aktier Large Cap)

Klik på videoen og se, hvor nemt det er at købe andele i din netbank.

 • Søg på afdelingens ISIN-kode i din egen Netbank. Den er DK0061276656.
 • Vælger det antal styk, du ønsker at købe eller det nominelle beløb, du ønsker at købe for, og afgiv din investeringsordre. Der er ingen minimumsbeløb for din investering.

Du skal muligvis tage stilling til, hvilken type ordre du vil afgive. Som almindelig investor er din bank forpligtet til altid at sikre dig den bedst mulige kurs (best execution), men du kan vælge følgende ordretyper:

  • Strakshandel – handles direkte med banken, der sælger eller køber til aktuel kurs. Banken er forpligtet til at give dig den bedst mulige kurs.
  • Markedshandel – handles direkte i markedet til markedskurs.
  • Limithandel – hvis du ønsker at sætte et minimum/maksimum på den kurs, du vil købe til (bemærk at kurserne ændrer sig hele tiden, og der er derfor ingen sikkerhed for, at din limithandel vil blive gennemført).
  • Gennemsnitshandel – handles til et gennemsnit af de kurser, der har været handlet til i løbet af dagen.

Efter at du har gennemført din ordre, skal du huske at tilmelde dig vores nyhedsbrev for at modtage løbende opdateringer om vores investeringsforening.

Udfyld ordreblanket online

Udfyld ordreblanket

(gælder både kapital- og investeringsforeninger)

Hvis du ikke handler direkte via din netbank, kan du trygt bruge vores ordreblanket. Klik på linket herunder, og følg anvisningerne i dokumentet – så sørger vi for resten. Bemærk, at minimumsbeløbet er 100.000 kr.

 

Udfyld ordreblanket

Få personlig rådgivning

Få personlig rådgivning

(både kapital- og investeringsforening)

Hvis du ønsker professionel og personlig rådgivning om din formue (min. 1.000.000 kr.), kan du kontakte en finansiel rådgiver. Du kan også udfylde kontaktformularen og booke et uforpligtende møde, når det passer dig.

Bliv klogere på kapital- og investeringsforeninger

Når mange investorer samler deres midler i fælles puljer og strategier – fx gennem en kapital- eller investeringsforening – bliver det muligt at få adgang til investeringer, som ellers kan være svære at komme til at deltage i som privat investor. Sammen med andre investorer kan du således sikre dig stordriftsfordele, der giver plads til specialiserede og fokuserede investeringsstrategier – også selvom den enkelte investors investeringsindskud er begrænset.

Vores fonde har hver sin investeringsstrategi og udgør hver især en juridisk enhed. Det er Investering & Trygheds erfarne investeringsteam, der tager sig af markedsovervågning, udvælgelse af de enkelte aktier og obligationer og handel med alle finansielle instrumenter. Investering gennem en fond er derfor relevant for dig, der ønsker at lade specialister varetage forvaltningen af dine penge.

Børsnotering af I&T Nordiske Aktier Large Cap

De fleste af Investering & Trygheds fonde er kapitalforeninger og skal derfor handles direkte gennem os, men i 2022 har vi børsnoteret fonden, I&T Nordiske Aktier Large Cap, som du derfor nemt kan handle gennem din netbank på samme måde, som hvis du køber en aktie.

Fonden handles til dagskurs, som ved køb tillægges emissionstillæg og ved salg fratrækkes indløsningsfradrag. Kursen er bestemt af kurserne på de værdipapirer, der ligger i de enkelte afdelinger og opdateres løbende over dagen. Kursudviklingen følger dermed bevægelserne i markedet.