Aflønningspolitik

Lønpolitik

Som udgangspunkt er alle finansielle virksomheder forpligtet til at offentliggøre en lang række forhold omkring aflønning i henhold til ”Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger”. Oplysningsforpligtelserne fremgår af § 16. Henset til selskabets størrelse, kompleksitet og antallet af omfattede personer har bestyrelsen besluttet at undlade offentliggørelse i overensstemmelse med bestemmelsen i § 16 stk. 4.

 

Integration af bæredygtighedsrisici i aflønningspolitikken

I henhold til artikel 5 i Forordningen om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (Disclosureforordningen) skal finansielle markedsdeltagere oplyse, hvordan aflønningspolitikken er i overensstemmelse med integrationen af bæredygtighedsrisici.

Investering & Tryghed tager ikke særskilt hensyn til bæredygtighedsrisici i aflønningen.

Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion