Aflønningspolitik

Lønpolitik

Som udgangspunkt er alle finansielle virksomheder forpligtet til at offentliggøre en lang række forhold omkring aflønning i henhold til Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, investeringsforeninger og visse holdingvirksomheder. Da selskabet opfylder betingelserne for klassificering som et småt og ikke indbyrdes forbundet investeringsselskab, har bestyrelsen besluttet at undlade offentliggørelse i overensstemmelse med bestemmelserne i § 21 og Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2019/2033 om tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber artikel 46 og 51. Oplysninger der skal offentliggøres i henhold til bekendtgørelsen § 22 findes her.

 

Integration af bæredygtighedsrisici i aflønningspolitikken

I henhold til artikel 5 i Forordningen om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (Disclosureforordningen) skal finansielle markedsdeltagere oplyse, hvordan aflønningspolitikken er i overensstemmelse med integrationen af bæredygtighedsrisici.

Investering & Tryghed tager ikke særskilt hensyn til bæredygtighedsrisici i aflønningen.

Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion