Disclaimer

Dette website er udarbejdet af og tilhører Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S. De tilgængelige oplysninger skal hverken ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge kapitalforeningsbeviser, enkelte aktier eller obligationer. Oplysningerne skal udelukkende opfattes som generel information for modtageren.

Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S er porteføljemanager for en række fonde, som kan benyttes i rådgivningen og investeringssammensætningen, hvorfor der er tale om ikke uafhængig investeringsrådgivning.

Websitets informationer, beregninger, vurderinger og skøn, skal således ikke ses som investeringsrådgivning, og skal på intet tidspunkt træde i stedet for modtagerens egen vurdering af forskellige cases. Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S har efter bedste evne søgt at sikre, at indholdet på dette website giver et retvisende billede, men vi påtager os ikke ansvaret for evt. fejl og ufuldkommenheder.

Al investering i finansielle instrumenter er behæftet med risiko. Investeringer i fonde såvel som enkeltpapirer kan både stige og falde i værdi som et resultat af markedsudsving, nyhedsstrømme og enkeltstående begivenheder. Derudover påtager man sig en valutarisiko, ved at investere i papirer, der handles i en fremmed valuta. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@i-t.dk. Derudover kan du læse om vores cookie- og privatlivspolitik. Og du kan læse, hvordan vi håndterer personlige oplysninger.