Information om behandling af
person-oplysninger

Introduktion

Hos I&T ønsker vi at tilbyde dig den bedste rådgivning og tilpasse os dine behov bedst muligt, derfor registrerer og anvender vi oplysninger om dig som led i vores forretning.

Vi er naturligvis opmærksomme på at behandle dine personlige oplysninger forsvarligt og alle medarbejdere i I&T er derfor underlagt tavshedspligt i overensstemmelse med reglerne i Lov om Finansiel Virksomhed. Det betyder, at oplysninger om dig både er personlige og fortrolige, og de vil ikke uberettiget blive videregivet til tredjemand.

I det følgende kan du læse om , hvilke informationer som indsamles, formålet med indsamlingen, hvilke tredje parter, som har adgang til dem, samt dine rettigheder.

Hvornår indsamler og anvender vi oplysningerne?

Personoplysninger er informationer om dig. Det kan fx være dit navn, telefonnummer, adresse eller billeder. For at tilpasse vores rådgivning bedst muligt, registrerer og anvender vi personoplysninger – ikke kun når du indgår et kundeforhold med os, men allerede når vi udveksler visitkort, du besøger vores hjemmeside (se også vores cookie- og privatlivspolitik), kommunikerer med os via e-mail eller telefon, deltager i et arrangement eller tilmelder dig vores nyhedsbrev. Oplysningerne gemmes så længe det er nødvendigt i forhold til det formål, informationerne er blevet indsamlet. Det vil sige, at dine oplysninger gemmes så længe du enten er i dialog med en rådgiver, er kunde hos os, eller er tilmeldt vores nyhedsbrev. Oplysningerne slettes i overensstemmelse med gældende lovgivning.

I&T behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen, og derfor kun når:

 • det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, herunder besvare dine henvendelser til os,
 • vi har retlig forpligtelse, såsom opfyldelse af hvidvasklovningen, lov om finansiel virksomhed og investorbeskyttelsesregler, og
 • når vi har et samtykke

Herudover kan vi også behandle dine personoplysninger med henblik på markedsføring i form af fx nyhedsbreve eller invitationer til events, hvis du har givet samtykke til dette.

Hvilke oplysninger registrerer og anvender vi?

Vi registrerer og anvender forskellige typer af oplysninger om dig afhængigt af, hvilken aftale du har indgået med os, herunder:

 • Grundlæggende oplysninger vedrørende navn, adresse, kontaktoplysninger og cpr-nummer
 • Økonomiske oplysninger vedrørende fx formue, pensionsopsparing og evt. gæld
 • Oplysninger om dit erhverv
 • ID-dokumentation såsom fotokopier af pas eller kørekort

Vi kan også registrere andre personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at levere bestemte produkter eller services til dig, eller hvis det er påkrævet ved lov.

Hvad er formålet med anvendelsen af personoplysninger?

Vi registrerer og anvender personoplysninger om dig for at kunne tilbyde dig den bedste rådgivning, information samt overholde lovkrav. Dine personoplysninger registreres altså med følgende formål:

 • At kunne yde investeringsservice, herunder blandt andet i form af investeringsrådgivning, skønsmæssig porteføljepleje og ordreformidling.
 • At kunne sikre korrekt kundepleje, kundeadministration og intern risikostyring.
 • At kunne kommunikere med dig i forbindelse via telefon og e-mail, herunder sende rapportering til dig.
 • At kunne opfylde retlige forpligtelser, som påhviler I&T, og som eksempelvis følger af hvidvaskloven og investorbeskyttelsesreglerne.
 • At kunne opfylde kontraktretlig forpligtelse med dig.
 • At kunne analysere og gruppere kunder og potentielle kunder efter valg, prioritering og præferencer, således at vi bedre kan målrette vores markedsføringsindsatser, anbefalinger, produktudbud/produktudvikling mm.
 • At kunne vedligeholde, udvikle, teste og forbedre vores CRM system

Yderligere kan vi bede om lov til at behandle dine personoplysninger med henblik på følgende:

 • At kunne administrere markedsføringsaktiviteter, såsom informationer om udviklingen på de finansielle markeder, som påvirker din portefølje; nyhedsmail; kampagner; magasiner; events og arrangementer mm.
 • Markedsføringsformål, herunder til markedsføring pr. post og e-mail

Inden din afgivelse af samtykke til ovenstående, vil du blive oplyst om, hvad du konkret giver samtykke til.

Persondata og tredjepart

Vi videregiver ikke oplysninger uden dit samtykke, medmindre det er nødvendigt for, at vi kan rådgive dig, eller fordi det er nødvendigt for at sikre overholdelse af lovgivning. I&T kan benytte eksterne samarbejdspartnere til at udføre opgaver for I&T, eksempelvis i forbindelse med markedsføringsaktivitet såsom kundetilfredshedsundersøgelse. Udførelse af sådanne tjenester kan medføre, at I&T’s samarbejdspartnere får adgang til dine personoplysninger. Når du afgiver informationer til tredjeparter, som vi har et samarbejde med, modtager vi muligvis også dine informationer. Dette kan eksempelvis være samarbejdspartnere, som bistår med rådgivning eller markedsføring. Vi kan også købe tjenester og data fra virksomheder, der kontrollerer kontaktoplysninger og personlige informationer, du har givet os. Det er for at sikre, at de informationer, vi har om dig, er korrekte og for at forebygge hvidvask. Vi stiller høje krav til samarbejdspartnere for at sikre, at dine oplysninger ikke misbruges. Vi bestræber os således altid på at indgå samarbejder med virksomheder, som håndterer data på vegne af I&T, med et højt sikkerhedsniveau.

Herudover videregiver vi oplysninger til myndighederne, hvor det er pålagt os ved lov. Dette er ved mistanke om lovovertrædelser i henhold til lovgivning om hvidvask, hvor Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) skal underrettes. Ligeledes gælder det for lovovertrædelser i henhold til skattekontrolloven, hvor SKAT underrettes.

Sådan får du overblik og mulighed for at ændre i oplysningerne

Du har ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger, vi behandler om dig, hvor de kommer fra, og hvad vi bruger dem til. Du kan til hver en tid anmode om:

 • at få rettet forkerte personoplysninger
 • at tilbagekalde et samtykke
 • at få I&T til at afslutte behandlingen
 • at få slettet dine personoplysninger, som behandles hos I&T
 • at vi begrænser behandlingen af personoplysninger
 • at du ønsker at udøve din ret til dataportabilitet og
 • at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder i forbindelse med direkte markedsføring.

Hvis du ønsker at få indblik i, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, kan du kontakte os på info@i-t.dk.

Kontaktinformation

Vi ønsker til hver en tid at tilbyde dig den bedste rådgivning og de bedste løsninger, hvilket i høj grad afhænger af, hvor godt vi kender dig. Det er derfor vigtigt, at de personoplysninger, vi har om dig, er korrekte og opdaterede, og at du løbende holder os orienteret om eventuelle ændringer. Du er derfor altid velkommen til at kontakte os på info@i-t.dk. Her er du også meget velkommen til at stille spørgsmål om dine rettigheder samt vores behandling af dine personoplysninger.