Hvad er et fondmægler-selskab?

Et fondsmæglerselskab er en virksomhed – i Investering & Trygheds tilfælde et aktieselskab – som køber og sælger værdipapirer for sine kunder, blandt andet på fondsbørser i hele verden. Et fondsmæglerselskab kan også udføre en række andre finansielle transaktioner, som tidligere var forbeholdt banker og sparekasser.

Investering & Tryghed er et af de uafhængige fondsmæglerselskaber i Danmark – det vil sige, den investeringsrådgivning, vi tilbyder vores kunder, er uvildig. Det indebærer fx at vi kan købe og sælge værdipapirer dér, hvor vi kan få den bedste pris på dagen. Vi er heller ikke bundet til at tilbyde bestemte produkter eller løsninger men kan sammensætte en investeringsløsning, der er skræddersyet til dig.

Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed er ejet af kunderne – blandt andet en række fremtrædende erhvervsfolk samt ledende medarbejdere, som investerer i det samme som vores øvrige kunder.

Bestyrelse:
Michael Fiorini
Uffe Nørgaard
Nikolaj Vejlsgaard
Søren Westh Lonning

Større aktionærer:
Ove Glerup
Peter Mads Clausen
Finn Poulsen
Medlemmer af Foss-familien