Urolige aktiemarkeder i skyggen af krig

Ruslands invasion af Ukraine har sendt kurserne på aktier ned. Det sker oven på en i forvejen negativ start på året. Her kan du læse, hvordan valutakursbevægelser også spiller en rolle.

Krigen påvirker lande, sektorer og virksomheder forskelligt både direkte og indirekte. Derfor er det forventeligt, at aktier reagerer forskelligt. Et kig på de forskellige aktiemarkeders afkastudvikling i 2022 viser da også store forskelle: En simpel opdeling viser, at amerikanske teknologiaktier (Nasdaq-indekset) har haft en hård start på året, mens også europæiske og særligt svenske aktier er hårdt ramt, jf. figur 1.

Figur 1: Afkast 2022
graf over afkast i 2022
Kilde: Bloomberg, 01.01.2022-09.03.2022

Valutakurserne forstærker effekten

At amerikanske aktier er mindre hårdt ramt af den verserende krig end europæiske skal ses i sammenhæng med graden af samhandel med Rusland og Ukraine. For en dansk investor er det imidlertid også værd at bemærke, at afkastene kan være meget påvirket af store bevægelser på valutamarkederne.

Investorerne har søgt tilflugt i de aktiver, der normalt betegnes som ”Safe Haven”-aktiver. Det er blandt andet statsobligationer i stærke valutaer som amerikanske dollars og schweizerfranc. Det fører til en styrkelse af dollaren – og det så vi blandt andet også under coronakrisens udbrud i 2020.

Figur 2: Sammenligning SEK og USD
graf med sammenligning af SEK og USD
Kilde: Bloomberg, 01.01.2015-09.03.2022

Øvrige valutaer oplever ofte den modsatte effekt. Det gælder fx den svenske krone, der er faldet med 4% i 2022 og med 3% siden krigens begyndelse. I samme periode er amerikanske dollar styrket med henholdsvis 3% og 2%.

Ser man bort fra valutaeffekter, ses et mere uniformt afkastmønster på tværs af de globale aktiemarkeder, hvor afkastene svinger fra -12% til -18%. Det er således faldet i værdien af den svenske krone, der gør, at svenske aktier for en dansk investor (og dermed også I&T Aktier, der netop har en stor andel i svenske aktier) er ekstra hårdt ramt p.t.

Hvad betyder valuta-udviklingen for de nordiske virksomheder?

En svækkelse af den svenske krone er godt for en lang række svenske virksomheders konkurrenceevne i et globalt perspektiv. Værdiskabelsen som følge af virksomhedernes konkurrencemæssige fordel har det med at aflejres i en øget indtjening for virksomheden med tiden.

Til gengæld aflejres den umiddelbare valutasvækkelse/styrkelse med det samme i afkastet, når man investerer i aktier i anden valuta end dansk, og det er en af de væsentligste forklaringer på de større afkastforskelle, man som dansk investor har set fra årets start. Som det fremgår af figur 3 udjævner udsvingene sig dog typisk over tid.

Figur 3: Afkastudvikling målt i danske kroner
graf over afkastudvikling målt i danske kroner
Kilde: Bloomberg, 01.01.2017-09.03.2022

Stadig afgørende at fokusere på den lange bane

Udviklingen i valutakurserne over den seneste tid er altså en væsentlig årsag til, at man som danske investor kan have oplevet større negative afkast i nordiske aktiefonde end i fx europæiske. Valutakurser er notorisk vanskelige at forudsige – men har det ofte med at reagere voldsomt under kriser og herefter vende tilbage mod udgangspunktet. Hos Investering & Tryghed har vi fokus på at se igennem de typisk meget kortsigtede valutakurseffekter og har i stedet fokus på de fundamentale forhold i de virksomheder, vi investerer i.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte en rådgiver, hvis du har spørgsmål eller overvejelser vedrørende vores tilgang eller til dine specifikke investeringer.

 

 

DISCLAIMER

Bemærk: Investering er forbundet med risiko, og vi anbefaler, at du taler med en rådgiver, inden du investerer. Historiske og forventede afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Ovenstående er ikke en anbefaling om køb eller salg af evt. nævnte værdipapirer. Vores investeringsanvarlige bekræfter, at holdningerne i nyhedsbrevet afspejler deres personlige synspunkter. I Investering & Tryghed har vi ingen interesse i at omsætte værdipapirerne, og vi har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved investering i de nævnte selskaber. Der kan være medarbejdere i Investering & Tryghed, der har dispositioner i de værdipapirer, der evt. nævnes i dette nyhedsbrev. Læs i øvrigt vores generelle disclaimer og vores politik for behandling af personoplysninger.


© Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S – CVR-nr. 19752305