Investorer med fokus på
at bevare formuen

Måske er du en af de mange private invstorer, som har opbygget en formue gennem arv, lønindkomst eller familievirksomhed, og som har fokus på at sikre formuen, så den kan videreføres til dine børn og børnebørn. Samtidig vil du måske skabe et sikkert afkast, så I som familie kan leve det liv nu og hér, som I drømmer om.

Vi klarer det hele for dig

Når du og din rådgiver har gennemgået dine formueforhold, din risikoprofil, tidshorisont og hvad du måtte have af ønsker, lægger I en plan sammen.

Her går vi både i dybden i forhold til hvilke investeringsmuligheder, der er for at hente afkast, og ikke mindst de risici, der er forbundet hermed. Det er således helt afgørende, at vi har afstemt afkastpotentiale og risici med dine mål – hvad enten du skal leve af din formue, eller om formuen skal udvikles og overdrages til den næste generation. Det vigtigste er at sikre, at du kan sove trygt om natten.

Når planen er lagt, tager din finansielle rådgiver sig af dine investeringer inden for de rammer, som I har aftalt. Din rådgiver er din personlige sparringspartner, som dagligt overvåger og sikrer din formue, så du kan koncentrere dig om andre ting i din hverdag. Du bestemmer selv, om du vil overlade investeringsansvaret helt til os, eller om du vil ringes op og give accept, inden vi foretager hver enkelt investering.

Som et naturligt led i vores service varetager din rådgiver også gerne kontakten til din revisor eller advokat.