Fusion af afdelinger i Kapitalforeningen Investering & Tryghed

Bestyrelsen i Kapitalforeningen Investering & Tryghed har på et bestyrelsesmøde den 20. juni besluttet at indstille, at de to afdelinger I&T Balance og I&T Alpha skal fusionere med I&T Alpha som fortsættende afdeling. Der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling for investorerne i den ophørende afdeling – I&T Balance – til august, hvor forslaget forventes at blive vedtaget.

For investorerne i I&T Alpha vil en fusion ikke få den store praktiske betydning, mens det forventes, at investorerne i I&T Balance efter en fusion vil opnå lavere omkostninger.

I de vedhæftede dokumenter kan du læse mere om fusionen:

Hvis du har spørgsmål til fusionsplanen, er du velkommen til at kontakte os på info@i-t.dk


© Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S – CVR-nr. 19752305