Inflation, renter og geopolitisk uro overdøver stærke signaler fra virksomhederne

Signalerne fra især den amerikanske centralbank om pengepolitiske stramninger via renteforhøjelser og stop for obligationskøb har fra starten af året sat sit præg på de finansielle markeder. Den geopolitiske krise omkring Ukraine har bidraget til at øge usikkerheden endnu mere. Aktier såvel som obligationer er faldet siden årets start – og de store rentestigninger og aktiekursfald har overrasket en stor del af markedsdeltagerne. Turbulens på aktiemarkedet kommer og går. Det er et kendetegn ved markedet, man ikke kommer uden om, og som man må forlige sig med som aktieinvestor. Som langsigtet investor kan man imidlertid glæde sig over, at signalerne fra virksomhedernes regnskaber er positive.  

I indledningen ser vi tingene ovenfra. Hvis vi vender det på hovedet og ser tingene nedenfra, altså fra virksomhedernes side, ser det anderledes mere optimistisk ud. Rentestigningerne skyldes stærk vækst ud over inflationen, og det ses i virksomhedernes resultater. På vores hjemlige nordiske aktiemarkeder har vi fået mange årsregnskaber allerede nu, og de giver et fingerpeg.

Vi har samlet regnskaberne i figur 1 på baggrund af data fra Nordea. De 275 virksomheder har under ét leveret en omsætning og driftsindtjening, som er henholdsvis 2,3% og 0,4% bedre end ventet. Det er endnu tidligt på året, og derfor justeres 2022-forventningerne endnu marginalt. Her kan vi have lidt til gode. Kursreaktionen på -1,0% dækker over betydelige et- og tocifrede udsving, og tallet i sig selv må tages med et gran salt, da det i høj grad påvirkes af den nuværende negative markedsstemning. Nordeas analyse af de brede indeks i USA og Europa viser samme positive tendenser.

Ser vi mere konkret på Investering & Trygheds egne nordiske investeringer, så leverer langt hovedparten af virksomhederne resultater og forventninger til fremtidige resultater, der ligger på niveau eller over det, vi har ventet. Korrektionen i aktiemarkedet har betydet, at mange stærke virksomheder er kommet længere ned i pris, og da indtjeningsforventningerne i mange tilfælde kan holdes, giver det en mere attraktiv prisfastsættelse og dermed et forøget langsigtet potentiale.

Men stigende renter?

Aktiemarkedernes primære støtte i de seneste års lange optur har været de faldende renter. Nu ændrer billedet sig måske, og andre faktorer som indtjeningsvækst får større vægt. Her ser vi en god støtte: Et historisk perspektiv viser, at perioder siden starten af 1970’erne med rentestigninger fra centralbankerne heller ikke har medført negative afkast, snarere tværtimod. En sikker hånd fra centralbankernes side med klar kommunikation er ofte vigtigere for aktiemarkedet end den faktiske rentestigning.

 

 

DISCLAIMER

Bemærk: Investering er forbundet med risiko, og vi anbefaler, at du taler med en rådgiver, inden du investerer. Historiske og forventede afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Ovenstående er ikke en anbefaling om køb eller salg af evt. nævnte værdipapirer. Vores investeringsanvarlige bekræfter, at holdningerne i nyhedsbrevet afspejler deres personlige synspunkter. I Investering & Tryghed har vi ingen interesse i at omsætte værdipapirerne, og vi har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved investering i de nævnte selskaber. Der kan være medarbejdere i Investering & Tryghed, der har dispositioner i de værdipapirer, der evt. nævnes i dette nyhedsbrev. Læs i øvrigt vores generelle disclaimer og vores politik for behandling af personoplysninger.


© Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S – CVR-nr. 19752305