Solide tendenser i kvartalsregnskaberne

Tragedien i Ukraine, stigende inflation og komponentmangel er nogle af de udfordringer, som virksomhederne står i. Det fylder i medierne og i aktiestrategernes rapporter, og derfor giver første-kvartalsrapporterne en vigtig pejling af, hvad der reelt sker. I den forgangne uge har over 100 nordiske virksomheder aflagt regnskaber, så der var nok for en aktieinvestor at fordybe sig i.

 

God eksekvering men lav gennemsigtighed

På det overordnede plan ser det fornuftigt ud, jf. tabel 1. Salgsvæksten har overrasket positivt med 2% og driftsindtjeningen med 4,9%. Kursreaktionen har været mere afventende med en negativ kursreaktion på -0,6%, som nok i højere grad kan tilskrives markedsstemningen end selve regnskabet. For resten af året er det et vigtigt signal, at forventningerne til salg og drift hæves. Det vidner om en robust resultatsæson og virksomheder i generelt god form.

I Investering & Tryghed er det vores indtryk, at virksomhederne i vores portefølje er i god gænge – det viser regnskaberne og vores kontakt med dem. Ordreindgangene er stigende, og man har trods komponentmangel været i stand til at eksekvere ordrerne og fastholde – og i visse tilfælde hæve – indtjeningen. Det er meget stærkt og vidner om ledelser, der kan deres kram og har lært hurtigt at tilpasse sig senest med erfaringen fra Covid19-nedlukningerne.

Alle oplever prisstigninger på råvarer, komponenter og fragt. Stærke markedspositioner og vigtige produkter for kunden betyder, at priserne ofte kan sættes op og hurtigt kompensere for inputpriserne. Det skete allerede sidste år, og man sidder ikke og venter på at agere igen. Det betød fine marginer generelt i kvartalet. Komponentmangler er efterhånden hverdagskost, og virksomhederne signalerer ændringer: Fremover vil der blive produceret mere lokalt eller regionalt. Det vil sige europæisk produktion til europæiske markeder og tilsvarende i Nordamerika for eksempel. Det stiller krav til underleverandører og hele forsyningskæden. ”Just in time”-levering er på vej til at ændre sig til sikker levering.

Den nærmeste fremtid ser positiv ud, men det er klart, at de geopolitiske spændinger og fortsat stigende inflation mindsker gennemsigtigheden også for virksomheder, som ellers kender deres industri. Det øger naturligvis usikkerheden på estimaterne og dermed på aktiemarkedet. Det har aktiekurserne i flere tilfælde dog allerede taget forskud på efter vores opfattelse.

Megatrends forstærkes

Flere af vore virksomheder er inde i forskellige transformationer, hvor man er med i megatrends som elektrificering, automatisering, digitalisering og ændret fritidsliv mm.  Disse trends kom rigtigt frem for to år siden under Covid19-nedlukningerne. Dette krigsforår har efter vores opfattelse forstærket disse trends og givet yderligere medvind. Kurserne på mange af vores investeringer er efter mange års stærk performance faldet i år trods indtjeningsmedvind og strategiske gode placeringer. Virksomhederne har gode marginer, stærke balancer og cash flows samt klare strategiske agendaer. Det skaber gode forudsætninger for  konkurrencedygtige aktieafkast for den langsigtede investor.

 

 

DISCLAIMER

Bemærk: Investering er forbundet med risiko, og vi anbefaler, at du taler med en rådgiver, inden du investerer. Historiske og forventede afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Ovenstående er ikke en anbefaling om køb eller salg af evt. nævnte værdipapirer. Vores investeringsanvarlige bekræfter, at holdningerne i nyhedsbrevet afspejler deres personlige synspunkter. I Investering & Tryghed har vi ingen interesse i at omsætte værdipapirerne, og vi har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved investering i de nævnte selskaber. Der kan være medarbejdere i Investering & Tryghed, der har dispositioner i de værdipapirer, der evt. nævnes i dette nyhedsbrev. Læs i øvrigt vores generelle disclaimer og vores politik for behandling af personoplysninger.


© Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S – CVR-nr. 19752305