Investeringer -
Filosofi

Vores helt grundlæggende overbevisning er, at vi igennem en grundig, aktiv og risikokontrolleret formueforvaltning kan skabe et langsigtet attraktivt afkast til den enkelte kunde. Vores investeringsfilosofi bygger på 6 elementer:

 

  1. Vi er aktive forvaltere
  2. Vi tror på enkle og overskuelige investeringer
  3. Vi investerer kun i værdipapirer, vi har indsigt i
  4. Vi er langsigtede investorer
  5. Vi sikrer balancen mellem risiko og afkast
  6. Vores størrelse giver en fordel

Aktive forvaltere

Vores centrale fundament er, at vi agerer som aktive forvaltere. Vi udvælger nøje specifikke værdipapirer til den individuelle portefølje, så vi kan sikre et langsigtet attraktivt afkast med en risiko, der er nøjagtigt tilpasset hver enkelt kunde.

Det afgørende for os er, at vi investerer i den enkelte virksomhed og dennes fremtidsudsigter fremfor blot at investere i et stort antal værdipapirer. Den enkelte aktie og obligation indgår således alene i kundens portefølje, fordi vi anser den som en god investering – ikke fordi den har en bestemt størrelse eller indgår i et bestemt benchmark/sammenligningsgrundlag.

 

Enkle og overskuelige investeringer

Vi er af den overbevisning, at de bedste afkast opnås ved at investere i et overskueligt antal papirer, aktivklasser og investeringsområder. I en kompliceret finansverden ender alt for mange investorer med porteføljer med et uoverskueligt stort antal værdipapirer samt en lang række af produkter, som i virkeligheden ofte er både for dyre og for komplicerede.

Vi holder os derfor typisk fra “eksotiske” investeringer eller produkter – som måske nok umiddelbart kan have lukrativt afkastpotentiale – men som samtidig kan indeholde uigennemskuelige risici eller store omkostninger.

 


Indsigt helt afgørende

Når vi investerer i værdipapirer, er kravet, at vi har en dyb og gennem-analyseret indsigt i virksomheden. Vi fokuserer især på solide og markedsledende virksomheder, som fundamentalt har et langsigtet attraktivt afkastpotentiale. Derudover lægger vi som led i analysen vægt på at besøge de enkelte virksomheder samt ikke mindst at have en tæt dialog med disses ledelser.

Det er magtpåliggende for os, at vi har den nødvendige adgang til informationer og direkte adgang til selskabernes ledelser, inden vi investerer. Kun således kan vi afklare, om en given virksomhed har fundamentet til at kunne tilføre et attraktivt fremtidigt afkast.

Langsigtet investor

Vi tror på, at det bedste afkast opnås som langsigtet investor. Ved at kombinere den enkle, men velvalgte, formueforvaltning med det at have fokus på den lange bane, opnås den mest optimale mulighed for, at man som investor vil opleve de bedste langsigtede afkast.

Vi investerer gerne i “oversete” papirer uden for markedets radar. Det kan være mindre og mellemstore aktier, børsintroduktioner (IPO’s) eller mindre obligationsserier. Kunsten består således i at investere, inden markedet generelt har identificeret og anerkendt en virksomheds potentiale. De bedste investeringer kræver således tid og tålmodighed, og vores investeringshorisont kan derfor være op til 5 år – og i visse særlige tilfælde endda længere.

En ekstra gevinst ved ofte at have et langt perspektiv på aktier samt en “køb og behold”-strategi på obligationer er, at vores køb og salg af værdipapirer typisk er meget lav. Det betyder lavere handelsomkostninger, hvilket er en sikker bidragsyder til et højere afkast på lang sigt.


Balanceret tilgang

Målet for vores investeringer er som sagt at skabe et attraktivt afkast med en risiko, der er nøje tilpasset den enkelte kunde. For nogle kunder er bevarelse af formuen helt afgørende, mens andre kunder lægger mest vægt på et højere afkastpotentiale. Derfor er det en helt central opgave for os at sikre den rigtige balance mellem sikkerhed og afkastpotentiale i den enkelte kundes portefølje.

 


I&T's størrelse giver en fordel

I modsætning til mange af de store aktører i danske marked er vi hos I&T ikke begrænset af markedets likviditet og tunge beslutningsprocesser. Vi gør således en dyd ud af, at næsten ingen attraktive investeringer er for små for vores kunder. Investering i specialsituationer, små obligationsserier, børsintroduktioner mv. kan således gøre en stor forskel for kundernes afkast.