Alternative
investeringer

En entydig definition af alternative investeringer er lidt tricky – det er næsten nemmere at beskrive, hvad alternative investeringer ikke er. Alternative investeringer er nemlig investering i alt andet end traditionelle aktier, obligationer eller kontanter. Det kan fx være ejendomme, Private Equity (unoterede aktier), infrastruktur, råvarer – ja endda kunst eller vin.

Alternative investeringer er kendetegnet ved at være af langsigtet karakter – med potentiale for relativt høje afkast og gode risikospredningsegenskaber. De er ofte mindre likvide end traditionelle investeringer i aktier og obligationer, eftersom investeringerne typisk ikke handles på markedsplads som fx børsen. Derfor kan de være svært tilgængelige i forhold til køb/salg, og så bliver det sværere at gennemskue den reelle pris på investeringen.

Alternativer til lave renter

De ultralave renter får i stigende grad investorerne til at søge efter afkast andre steder end de traditionelle investeringsaktiver. Og alternative investeringer vil da typisk også gøre en blandet portefølje mere robust.

For at sikre netop robusthed men også risikospredning, anbefaler vi i Investering & Tryghed som udgangspunkt, at investorer med middel risiko placerer ca. 5-10% af porteføljen i andre investeringsaktiver end traditionelle aktier og obligationer. Dog skal man som altid holde godt øje med risikoniveauet, inden man foretager en investering. Især er det vigtigt at være opmærksom på, at de lave renter også har reduceret de forventede afkast på mange alternativer. Samtidig skal man som nævnt være opmærksom på, at alternative investeringer ofte er illikvide – det vil sige, de kan være svære at komme af med ”før tid” – og din investeringshorisont skal være lang.

En likvid alternativ investering

I&T tilbyder to forskellige alternative investeringer til kunderne gennem Kapitalforeningen Investering & Tryghed. Den ene – I&T Alpha – er kendetegnet ved at være væsentligt mere likvid end sædvanligt for alternativer. Det skyldes den specielle investeringsstrategi, hvor I&T Alpha udnytter de ekstraordinære markedsforhold, som løbende opstår. Investeringerne foretages i det noterede børsmiljø og bygges op omkring nogle særlige strategier inden for obligations- og aktieinvestering.

Du kan læse mere om I&T Alpha her.

Derudover har I&T en mere traditionel alternativ kapitalforeningsafdeling, I&T Alternativer, som investerer i en kombination af relativt likvide placeringer og meget illikvide placeringer.

Hvis du er interesseret i at høre om alternative investeringer i I&T, kan du altid kontakte os på info@i-t.dk eller tlf. 96 27 10 00.