Hemmeligheden bag I&T’s aktiestrategi

 

Se med her, hvor I&T’s aktiechef fortæller om forudsætningen for de attraktive afkast i I&T Aktier på 13,9% p.a. siden 2009. Efter omkostninger.

(Afkast pr. 31.12.2022. I&T Aktier er en afdeling i Kapitalforeningen Investering & Tryghed. Husk, at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast.)

Investering i aktier

Hvordan investerer man i aktier, hvis man gerne vil have et langsigtet godt afkast? Hos Investering & Tryghed er det vores overbevisning, at man skal tænke anderledes end de fleste andre aktører på aktiemarkedet, hvis man gerne vil have et højere afkast end det generelle marked. Det anderledes består blandt andet i hvordan man udvælger sine aktier, antallet af aktier, samt hvor langsigtet man er i forhold til sine investeringer. Samtidig er det vigtigt at finde et kompetencefelt, hvor man kan skabe værdi – og holde sig til det, man ved noget om.

Fokus på nordiske aktier

En af grundstenene i I&T’s aktieinvesteringsfilosofi er, at vi tror på enkle og overskuelige investeringer i en kompleks finansverden. Vi er en aktiv forvalter i nordiske aktier, hvor hver enkelt investering gør en forskel.

Det nordiske betyder, at vi ikke rådgiver om investering i hverken amerikanske, græske eller indiske aktier. Tværtimod. Men det betyder ikke, at vi ikke analyserer de nordiske aktier fra et globalt perspektiv. Det gør vi i høj grad, for mange nordiske selskaber opererer globalt og klarer sig særdeles godt på det globale marked.

Der investeres i den enkelte virksomhed og dennes fremtidsudsigter fremfor blot at investere i et stort antal værdipapirer eller i et indeks. Det er således den enkelte case, der er styrende for investeringsvalget, dog med en passende hensyntagen til at skabe rimelig balance i forhold til fx brancher, type af virksomheder og global eksponering.

Uden for aktiemarkedets søgelys

I I&T investerer vi i de aktier, hvor vores kendskabsniveau til virksomheden, markedsforhold, ledelse og kultur er stort. Vi fokuserer især på solide og markedsledende virksomheder, som fundamentalt har et langsigtet attraktivt afkastpotentiale.

Der investeres gerne i ”oversete” papirer uden for markedets søgelys. Det kan være selskaber, der gennemgår en restrukturering, ændrer strategi eller får ny ledelse. Det kan også være selskaber, som via opkøb eller investeringer positionerer sig til fremtidig vækst. Vi investerer gerne i både Large, Mid og Small, som ofte ikke indgår i de større indeks.

Vi betragter i den sammenhæng den stigende andel af passiv forvaltning som en klar fordel for vores nordiske aktiestrategi. Når flere midler søger mod passiv forvaltning, øges efterspørgslen efter aktier, der indgår i indekset, og prisen på disse aktier vil alt andet lige stige. Samtidig vil bankernes og børsmæglernes analysedækning blive rettet mod de samme aktier, alene fordi omsætningen i disse aktier stiger, og omsætning giver kurtageindtjening. Det betyder, at aktier uden for indeksene i større grad bliver efterladt uanalyseret, samtidig med at lav omsætning og efterspørgsel alt andet lige kan føre til lavere priser. Det er et ønskescenarie for den langsigtede aktive investor, der investerer uden skelen til indeks/benchmark, idet muligheden for at analysere sig frem til billige prisfastsatte aktier ganske enkelt bliver større.

Som kilde til idé-generering deltager vi løbende i en række nordiske aktieseminarer, og bruger vores netværk blandt nordiske erhvervsledere. Desuden opererer vi med en screeningsmodel, der løbende overvåger det nordiske aktiemarked, og blandt andet har vi opmærksomheden på specifikke virksomhedsevents. Det kan fx være børsnoteringer eller placings – eller at en virksomhed får en ny ledelse eller ny strategi. Der skal ”ske noget” inden for virksomhedens fire vægge, det er ikke nødvendigvis markedsdrevet men kan sagtens ske ”under radaren”.

I samme båd

Når de investeringsansvarlige i Investering & Tryghed skal vurdere, om en aktie er værd at investere i, så kigger de altid grundigt på, om ledelsen i den pågældende virksomhed har sammenfaldende interesser med investorerne. Det er således et tungtvejende argument, at ledelse og evt. bestyrelse har ”hånden på kogepladen”. På samme måde som en stor del af de ansatte i Investering & Tryghed har investeret i I&T’s egne produkter samt i selskabet. ”Alignment of interest” er således en god tommelfingerregel, når man investerer i aktier.

Få mere rådgivning

Hvis du kan se værdien af vores måde at investere i aktier, kan du kontakte os på 96 27 10 00. Inden du investerer, skal du nemlig tale med en investeringsrådgiver – det kan være om særlige forhold vedrørende fx investering af pensionsmidler eller andet. Og helt grundlæggende kan vi hjælpe dig med at afdække, hvor meget du skal investere i aktier afhængigt af dine formueforhold, risikoprofil, tidshorisont mv.