Kapital-
forening

Når mange investorer samler deres midler i en fælles pulje og strategier – fx gennem en kapitalforening – bliver det muligt at deltage i investeringsaktiviteter, som den enkelte investor ikke har adgang til på egen hånd. I fællesskab kan investorerne sikre sig stordriftsfordele, der giver plads til specialiserede og fokuserede investerings-strategier – også selvom den enkeltes investeringsindskud er begrænset.

Dét er ideen bag afdelingerne i Kapitalforeningen Investering & Tryghed, som I&T er rådgiver for. Disse afdelinger rummer hver især en værdipapirbeholdning, der plejes efter nøje fastlagte retningslinjer.

> I&T Balance KL > I&T Obligationer KL
> I&T Aktier KL > I&T Aktier udloddende KL
> I&T Erhvervsobligationer I KL > I&T Alpha KL
> I&T Erhvervsobligationer II KL  > I&T Alternativer KL

 

> Indkaldelse til generalforsamling 2020

> Årsrapport 2019

> Vedtægter for kapitalforeningen Investering & Tryghed

> Protokol for generalforsamlingen 2019

> Indkaldelse til generalforsamling 2019

> Årsrapport 2018

> Referat af generalforsamlingen maj 2018

> Årsrapport 2017 for Kapitalforeningen Investering & Tryghed

Referat fra generalforsamlingen maj 2017

> Investoroplysninger for Kapitalforeningen Investering & Tryghed

> Årsrapport 2016 for Kapitalforeningen Investering & Tryghed

 

 


Hvorfor kapitalforening?


Stærke investeringsresultater
Alle afdelinger i I&T’s kapitalforening har realiseret gode afkast.

Minimal administration
Afdelingerne i kapitalforeningen tilbyder investorerne en enkel og problemfri tilgang til investeringer i et veldefineret investeringsunivers. Investor har nemlig kun ét værdipapir at holde rede på; selve aktien i afdelingen. Hermed undgås fondsnotaer, udbyttenotaer og genplaceringer m.m. Alle disse administrative aktiviteter foregår nemlig i afdelingernes regi – ikke hos den enkelte investor.

En mulighed for alle typer af langsigtede investorer
Afdelingerne i kapitalforeningen er meget velegnede for den langsigtede investor. Både private investorer, virksomheder, fonde og institutionelle investorer kan med fordel anvende afdelingerne i deres investeringsstrategi.

Omkostningseffektive
Hver afdelings omkostninger, som består af administrationsomkostninger og et porteføljehonorar, afregnes direkte i den enkelte afdeling. Investorer betaler derudover intet yderligere honorar til os i forbindelse med investering i afdelingerne i kapitalforeningen.

Skatteforhold som ved direkte investering
Afdelingerne betaler ikke selskabsskat. Alt afkast beskattes hos den enkelte investor efter gældende beskatningsregler for formueafkast.