Investering i realkreditobligationer er blevet mere attraktivt

Det har været et par hæsblæsende måneder på rentemarkederne, hvor både de korte og lange europæiske markedsbestemte renter har rørt på sig. Det betyder, at investering i obligationer alt andet lige er blevet mere attraktivt. Særligt for investorer med en større portion af midler placeret til negative renter i bankindskud bør dette være interessant.

Herhjemme er den 2-årige danske statsrente steget ca. 0,3 procentpoint fra -0,6% til -0,3% siden årsskiftet. En sådan bevægelse skal vi tilbage til 2011 for at finde. Udviklingen er forårsaget af markedets revurdering af forventningerne til den europæiske centralbanks pengepolitik på baggrund af stigning i inflationen. For mindre end 2 måneder siden forventede markedet ingen rentestigninger, og nu forventes det, at styringsrenten sættes op med 1,25 procentpoint inden for de kommende knap 2 år.

Også det danske realkreditmarked har fået kærligheden at føle, hvor kurserne er faldet. Nykredits realkreditindeks er faldet ca. 6,5% indtil videre i år – vi har ikke haft en periode med så stort et fald siden 1994.

Renteforskydningerne har gjort, at boliglånerne nu kan optage 30-årige fastforrentede lån med en kupon på 3%. Det er et niveau, vi ikke har set siden 2015. Hvad der er skidt for låntagerne er her godt for investorerne. Mulighederne for at opnå afkast som investor i realkreditobligationer er forbedret betragteligt.

Rentestigningerne giver øget robusthed for investorerne

Nedenstående tabeller viser 12-måneders horisontafkastet på 2-, 3- og 5-årige inkonverterbare obligationer (også kendt som flex-obligationer) ved uændrede renter og forskellige renteændringer i dag, og hvordan dette så ud for 1 år siden.

Eksempelvis gav en 2-årig obligation for et år siden -0,39% i afkast på 12-måneders sigt ved uændret rente – altså hvis der ikke skete ændringer i renteniveauerne. Det forventede afkast på samme obligation er nu steget til 0,84%. Der er således tale om et pænt hop, og mindst lige så interessant er det, at robustheden er øget betragteligt. En rentestigning på 1 procentpoint ville for et år siden udløse et afkast på -1,18% på en 2-årig obligation, mens man i dag kun vil opnå et marginalt negativt afkast (-0,17%).

Tabel 1. 1-årige afkast for 1 år siden på obligationer ved forskellige ændringer i renteniveauet

Kilde: Investering & Tryghed

Tabel 2: 1-årige afkast i dag på obligationer ved forskellige ændringer i renteniveauet

Kilde: Investering & Tryghed

Selv om forskydningerne på rentemarkedet har ført til kurstab og dermed gjort ondt på investorerne på den korte bane, er det altså værd at huske på, at det nu åbner nye muligheder for investorerne. Dels fordi det fremtidige afkastpotentiale i sig selv er meget mere interessant, end det har været meget længe, fx kan kuponbetalinger og indfriede obligationer genplaceres på bedre renteniveauer. Og dels er der på de nuværende niveauer kommet en højere grad af indbygget ”down side”-beskyttelse mod at få deciderede negative afkast, hvis renten skulle forsætte med at stige, jf. ovenstående.

 

 

DISCLAIMER

Bemærk: Investering er forbundet med risiko, og vi anbefaler, at du taler med en rådgiver, inden du investerer. Historiske og forventede afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Ovenstående er ikke en anbefaling om køb eller salg af evt. nævnte værdipapirer. Vores investeringsanvarlige bekræfter, at holdningerne i nyhedsbrevet afspejler deres personlige synspunkter. I Investering & Tryghed har vi ingen interesse i at omsætte værdipapirerne, og vi har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved investering i de nævnte selskaber. Der kan være medarbejdere i Investering & Tryghed, der har dispositioner i de værdipapirer, der evt. nævnes i dette nyhedsbrev. Læs i øvrigt vores generelle disclaimer og vores politik for behandling af personoplysninger.


© Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S – CVR-nr. 19752305